شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

محسن

+ سلام شنيديد در پاکدشت چه خبره؟جنگه جنگ!!!!!!ولي مابي خيال و بيخبر.فردا ميخوان 6تن از شهيدشدگان رو تشييع کنن.توروح شهداصلوات.
تو روح شهدا صلوات يعني چي؟
سلام ... علت درگيري چي بوده ؟؟؟
قضيه چيه؟
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
محسن
رتبه 0
0 برگزیده
124 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top