شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

محسن

+ اخلاص در عمل يعني چه؟
يعني خلوص نيت
عملت خالي از هرگونه زياده خواهي و خودخواهي و ديگر خواهي باشد . خدا را ببيني و احساس مسئوليت کني و بر عملت حق حاکم باشد و...
* هاتف *
فقط نگاهت به خداباشد وژشتوانه ات او ،تكيه براو كني وعامل به فرامينش...،چقدرسخت است...!
ساعت ویکتوریا
محسن
رتبه 0
0 برگزیده
124 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top